Nói vềkết cấu thép nhà dân dụng và công nghiệp tuyệt vời muốn đưa ra cùng bạn những đóng góp của tôinhà khung thép dân dụng


Các phần khung thép cho nhà xưởng như các loại cột thép hay kèo thép đều phải được thiết kế đảm bảo độ an toàn cao, chắc chắn, không sắp xếp thiếu hoặc thừa thép việc này làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình lắp dựng cũng như chi phí xây dựng. Đặc biệt phần khung thép cần được thi công sơn chống cháy đảm bảo trong điều kiện hỏa hoạn click here khung của xưởng nhà dân dụng kết cấu thép vẫn có thể đứng vững chắc.
THỢ THỊ CÔNG NHÀ XƯỞNG KHUNG THÉP PHẢI CÓ TAY NGHỀ CAO

3. Tiến hành lắp đặt bán kèo lên cột còn lại tương tự như trên để hoàn thiện việc lắp đặt hệ dầm kèo đầu tiên.
Bước lắp đặt hệ dầm kèo thứ hai trong quy trình thi công nhà khung thép
Những bước quan trọng trong quy trình thi công nhà khung thép dân dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *